“დაინტერესებული ვართ რუსული ენის პოპულარიზაციის ხელშეწყობით, უპირველეს ყოვლისა, რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებში. ასევე, რუსულ ენაზე საგანმანათლებლო პროგრამების გაფართოებით, სხვა საკითხებთან ერთად, მიგრანტ მუშაკთა მომზადებაზე“,

აცხადებს ამის შესახებ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, სერგეი ლავროვი.