„მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს სასმელი წყალი შეფერხებით მიეწოდება. ამის მიზეზი არის საგურამოში წარმოქმნილი ბუნებრივი პროცესები, რამაც სასმელი წყლის მაგისტრალი დააზიანა. ბუნებრივია, თავიდანვე, როცა ეს ფაქტი დადგა, კომპანიის მხრიდან შესაბამისი რეაგირებები მოხდა. შესაბამისი საჭირო ჯგუფები ადგილზე არიან და 24 საათიან რეჟიმში აწარმოებენ აღდგენით სამუშაოებს. დღეის მდგომარეობით, დაახლოებით 63 ათასი აბონენტია, ვისაც გრაფიკით მიეწოდება სასმელი წყალი. გარდა ამისა, მოსახლეობის მოთხოვნის შემთხვევაში, მოხდება შესაბამისი რეზერვუარების საშუალებით წყლის მიწოდება. თვითონ ეს 63 ათასი აბონენტი დაახლოებით მაქსიმუმ ერთი კვირის მანძილზე მიიღებს გრაფიკით სასმელ წყალს. როგორც აღვნიშნე, 24 სთ-იან რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები. მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადა დასჭირდება ამ სამუშაოებს, რომ არსებული მდგომარეობა სრულად აღდგეს “,

განაცხადა ამის შესახებ, მერის მოადგილემ, ირაკლი ბენდელიანმა.