პარლამენტმა სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონი მიიღო

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას საქართველოს პარლამენტმა მხარი მესამე მოსმენით, 81 ხმით ერთი სწინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. წინააღმდეგ ხმა ქართული ოცნების დეპუტატმა, მერაბ ქვარაიამ მისცა.
დღეიდან სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ფორმად მიიჩნევა. შევიწროების ამ ფორმის განმარტება კანონმდებლობაშიც გაიწერა. კანონის პროექტით სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას ან მისთვის დამაშინებელი, დამამცირებელი, მტრული, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას.
სექსუალური შევიწროების დეფინიცია ჩაიწერა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონშიც, სადაც განისაზღვრა რომ სექსუალური შევიწროება შრომითი ურთიერთობებისას დაუშვებელია.