საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება მოსამართლეობის კანდიდატებზე

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების სიასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ  მოსამართლეობის კანდიდატების განხილვის პროცესი პარლამენტში უნდა შეჩერდეს, ხოლო შერჩევის მკაფიო და მაღალი კრიტერიუმები კანონით უნდა განისაზღვროს.

როგორც ეროვნული პლატფორმის განცხადებაშია ნათქვამი,  იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ სიაში არიან მოსამართლეები, რომლებმაც საზოგადოებას თავი მიღებული უსამართლო გადაწყვეტილებებით დაამახსოვრეს და რომელთა დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, პიროვნული და პროფესიული რეპუტაცია, უდავოდ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ,  ეროვნული პლატფორმა თავად იუსტიციის საბჭოს რეფორმირებასაც მოითხოვს- საბჭოში ამა თუ იმ ჯგუფის კლანური თუ პოლიტიკური დომინირების რისკების შესამცირებლად. განცახდებას 30-ზე მეტი ორგანიზაცია აწერს ხელს

შემუშავდეს ახალი სამართლებრივი მიდგომები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა“, – ნათქვამია საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ: ლიბერალური აკადემია თბილისი, ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი, თავისუფალი არჩევანი, ასოციაცია „მერკური“, ადამიანის უფლებების დაცვის და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია, საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი, სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურს ცენტრი, ენერგოეფექტურობის ფონდი, ახალგაზრდული ალტერნატივა, მეწარმე ქალთა ფონდი, ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო, სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო, ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ფონდი კავკასიის ეკოლოგია, ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“, კავშირი ეკოტეკი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, “ციხის საერთაშორისო რეფორმა”, ასოციაცია “გადავარჩინოთ მომავალი თაობა”, “ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის“, საქართველოს პრესის ასოციაცია, ასოციაცია “მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია”, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია ტოლერანტი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება, თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის, პედაგოგთა კავშირი “განათლება და სამყარო”, ასოციაცია “სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება” და ასოციაცია “ტოლერანტი”.