პროკურატურამ თიბისის საქმეზე “დანაშაულის სქემა” წარმოადგინა

თიბისი ბანკის საქმეზე დღეს პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე საფინანსო ინსტიტუტის მიერ კანონდარღვევაზე გაამახვილეს ყურადღება: რა სქემით მიიღეს 17 მილიონი დოლარი თიბისი ბანკიდან მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ – პროკურატურაში ამბობენ, რომ ხაზარაძე-ჯაფარიძემ 17 მილიონი დოლარი 2008 წელს მათთან დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიების მეშვეობით მიიღეს. ამ კომპანიებზე გაცემული სესხი იმავე დღეს მათ პირად ანგარიშებზე დაირიცხა. ამის შემდეგ კი, თიბისი ბანკმა სესხის მომსახურება ყოველგვარი კანონდარღვევით დაიწყო,
საბოლოოდ, მას უიმედო სესხის კვალიფიკაცია მიანიჭა და საერთოდ ჩამოწერა. ხაზარაძისა და ჯაფარიძის გარდა, თიბისი ბანკიდან საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი, რომელიც პროკურატურას დღეს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ის სავარაუდოდ, თიბისი ბანკის” გენერალური დირექტორის ყოფილი პირველი მოადგილე პაატა ღაძაძეა, რომელიც იმ დროს ბანკის” საკრედიტო კომიტეტის წევრი იყო, შემდეგ კი “თიბისი ბანკის” ერთ-ერთ მაღალ მენეჯერულ პოზიციას იკავებდა.

პროკურატურაში არ უთქვამთ – პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, რა შედეგი უნდა მოყვეს თუნდაც დღეს გასაჯაროებულ ინფორმაციას. საგამოძიებო უწყება ჯერჯერობით არც დასაკითხი პირების ვინაობას ასახელებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ამ საქმეზე მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე უკვე დაკითხულები არიან. 
{{VIDEO}}
“მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გვსურს საზოგადოებას ვაცნობოთ ამ ეტაპისთვის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე გამოძიების მიერ დადგენილი გარემოებები:

როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილია, საქმეზე საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო 2018 წლის 2 აგვისტოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მე-3 ნაწილის “გ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2018 წლის 01 აგვისტოს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოწოდებული წერილობითი ინფორმაცია.

გამოძიების ამ ეტაპზე საქმეში არსებული მტკიცებულებებით იკვეთება შემდეგი სქემა: 2008 წლის აპრილ-მაისში – “თიბისი ბანკმა” მამუკა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიებზე – “სამგორი M”-სა და “სამგორი თრეიდზე” სესხის სახით გასცა 17 მილიონი აშშ დოლარი.

იმავე დღეს, აღნიშნული 17 მილიონი აშშ დოლარი უკლებლივ ჩაირიცხა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე. მაშინ როდესაც კომპანიებს ,,თიბისი ბანკიდან” აღნიშნული სესხი აღებული ჰქონდათ საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით და არა ხაზარაძე-ჯაფარიძისთვის სესხის სახით გადასაცემად. ანუ საკუთარი ბანკიდან გაცემული 17 მილიონი აშშ დოლარი იმავე დღეს გადაირიცხა ხაზარაძე-ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე.

ამის შემდგომ მოვლენები ვითარდება შემდეგნაირად:

2008 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში – მამუკა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიებს, ისე რომ სესხის დაფარვაც კი არ იყო დაწყებული, სესხის გადახდის ვადა, სრულიად უსაფუძვლოდ, გაეზარდათ ერთი წლით.

თუმცა დაახლოებით ერთ თვეში, 2008 წლის 31 დეკემბერს, სესხის გადახდის ვალდებულების დადგომამდე, “თიბისი ბანკმა”:

1. აღნიშნულ სესხებს სრულიად უსაფუძვლოდ მიანიჭა უიმედო კლასიფიკაცია;
2. საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე, დაუსაბუთებლად ჩამოწერა ანუ გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა ისე, რომ არ მომხდარა სესხის თანხის გადახდა;
3. არ მოახდინა თავმდები პირებისთვის თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა;
4. არ მოახდინა ანგარიშზე არსებული თანხის უაქცეპტო წესით ჩამოჭრა ან სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული ქონებების ჩამორთმევა.

ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულის პარალელურად, მიუხედავად იმისა, რომ ბანკის მიერ შპს სამგორი თრეიდსა და სამგორი M-ზე გაცემულ სესხებს მიენიჭა უიმედო კლასიფიკაცია, “თიბისი ბანკი” განაგრძობდა მამუკა ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის ხსენებული კომპანიების დაკრედიტებას და მათზე სხვა საკრედიტო ხელშეკრულებების საფუძველზე სესხების გაცემას.

მეტიც, 2012 წელს, “თიბისი” ბანკმა საერთოდ გაათავისუფლა აღნიშნული კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან, რაც განხორციელდა შემდეგნაირად: “თიბისი ბანკმა” ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიები, ყოველგვარი სასესხო უზრუნველყოფის გარეშე, ჩაანაცვლა ერთი თვით ადრე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიით, რომელსაც საქართველოში არანაირი ფინანსური აქტივი არ გააჩნდა. ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც აღნიშნულმა კომპანიამ, ნაცვლად “სამგორი M””-ისა და “სამგორი თრეიდისა”, აიღო “თიბისი ბანკისთვის” 17 მილიონის ოდენობის სესხის დაბრუნების ვალდებულება და თავის მხრივ წარმოეშვა ხაზარაძე-ჯაფარიძისგან თანხის მოთხოვნის უფლება.

ამის პარალელურად “თიბისი ბანკმა”, გარკვეული პერიოდულობით, იპოთეკისგან გამოათავისუფლა სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული უძრავი ქონებები. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ოფშორული კომპანიის მინდობილ პირს წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქე პ.ღ, რომელიც “სამგორი M””-ზე და “სამგორი თრეიდ”-ზე სესხების გაცემისას იყო “თიბისი ბანკის” საკრედიტო კომიტეტის წევრი, ხოლო მათი ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიით ჩანაცვლებისას იკავებდა “თიბისი ბანკის” ერთ-ერთ მაღალ მენეჯერულ პოზიციას.

ხაზარაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენის ხსენებულ კომპანიებსა და ოფშორულ კომპანიას შორის ჩართულ შუამავალ კომპანიასთან მომსახურების გაწევაზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდა 2012 წლის 28 სექტემბერს.  ამავდროულად გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ “სამგორი თრეიდს” და შპს “სამგორი M”-ს სესხები ისე ჩამოეწერა, რომ ამ კომპანიებს სესხის მომსახურებისთვის თანხა საერთოდ არ გადაუხდიათ და აღნიშნული სესხები ბანკს დღემდე არ დაბრუნებია. გარდა ამისა, დადგენილია, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ასევე არ გაუსტუმრებიათ შპს “სამგორი თრეიდისა” და შპს “სამგორი M” – ის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულება. გამოძიების ფარგლებში გრძელდება საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირების გამოკითხვა, ასევე დამატებითი დოკუმენტაციის მოპოვება და შესწავლა. საქმესთან დაკავშირებული საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, საქართველოს გენერალური პროკურატურა საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის გამოძიების შესახებ ინფორმაციას”,განაცხადეს პროკურატურაში. 

უწყების განცხადებასთან დაკავშირებით, თიბისი ბანკს დავუკავშირდით, თუმცა საფინანსო ინსტიტუტი კომენტარს არ აკეთებს. ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე კი ასეთ კომენტარს აკეთებს: “დღევანდელი განცხადება იყო გამეორება 2019 წლის 8 იანვრის განცხადების. ჩემი ღრმა რწმენით, ეს იყო პასუხი კომიტეტის ჩაშლილ განხილვასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი განცხადება ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ქვეყნის რეპუტაციას. ჯერ ერთი, ბრალდება მე არ მომისმენია. იქ ჩამოთვლილი იყო ტრანზაქციები. სანდომიანმა ქალბატონა გააკეთა შეფასებები წმინდა საბანკო ოპერაციების, რომელიც ჩემი რწმენით, არის ეროვნული ბანკის კომპეტენცია. არანაირად არ შეიძლება პროკურატურის კომპეტენცია იყოს -სესხის გაცემის შეფასება. ბალანსს გარეთ სესხის გატანა ეს არ არის არანაირად პროკურატურის კომპეტენცია. მინდა ყველას მოვუწოდო, რომ ობიექტური ანალიზი გააკეთონ, გაუფრთხილდნენ ქვეყნის და ყველაზე წარმატებული ინდუსტრიის რეპუტაციას”.

რაც შეეხება მამუკა ხაზარაძეს, ის მზად არის, ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად პარლამენტში კიდევ ერთხელ მივიდეს. მან რამდენიმე დღის წინ “ფეისბუქის” გვერდზე გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე მზად არის საჯარო ტრიბუნიდან საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს:

“მეგობრებო, როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომა არ შედგა და არ მომეცა საშუალება გამოვსულიყავი და მეთქვა ჩემი სათქმელი. ჩვენ მზად ვართ შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტში კიდევ ერთხელ მივიდეთ, რათა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია საჯარო ტრიბუნიდან.

რადგან ეს ცდება ერთი და ორი ადამიანისა თუ ინსტიტუტის საკითხს და ეხება მთლიანად ქვეყანას და ამასთან ძალიან მაღალია საზოგადოების ინტერესი, ველოდებით კონკრეტულ შემოთავაზებას უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსგან უახლოეს დღეებში. იმედია, მალე გაირკვევა სიმართლე და არ შეიქმნება ვითარება შემდგომი გაუგებრობისა და სპეკულაციებისთვის”.{{VIDEO}}