როგორ მოხვდა ზურა შევარდნაძე გერმანელი ქალის ანდერძში. ერთი ჩანთის საოცარი ისტორია

“გარ­დე­ნია შე­ვარ­დნა­ძის“ მფლო­ბე­ლი, ცნო­ბი­ლი მე­ბა­ღე ზურა შე­ვარ­დნა­ძე facebook-ზე  ემო­ცი­ურ ისტორიას   აქ­ვეყ­ნებს და ერთი ჩან­თის ის­ტო­რი­ას გვიყ­ვე­ბა, რო­მე­ლიც 15 წლის წინ, გერ­მა­ნი­ა­ში შე­ი­ძი­ნა.

“ვინც მიც­ნობს, ყვე­ლამ იცის, რომ დიდი ტყა­ვის ჩან­თით დავ­დი­ვარ. რა მი­ლა­გია, რას და­ვა­ტა­რებ, ეს ცალ­კე ამ­ბა­ვია და სხვა დროს მო­გიყ­ვე­ბით, დღეს მისი უც­ნა­უ­რი წარ­მო­მავ­ლო­ბის შე­სა­ხებ გი­ამ­ბობთ. 15 წლის წინ მი­უნ­ხენ­ში ძველ­მა­ნე­ბის ბაზ­რო­ბა­ზე ვი­ყი­დე ძვე­ლი, სას­კო­ლო, ტყა­ვის ჩან­თა. სამ­ხრე­ე­ბი მოვხსე­ნი, გავ­წმინ­დე და მას მერე ბედ­ნი­ე­რად ვი­ყე­ნებ. შიგ­ნი­თა მხა­რეს ტყავ­ზე მელ­ნით აწე­რია Ziglinde Neuman, Schteinekschtrase 171… არ და­მე­ზა­რა, დავ­წე­რე მოკ­ლე წე­რი­ლი და გავ­გზავ­ნე ფოს­ტით: “ქალ­ბა­ტო­ნო ზიგ­ლინ­დე, მე თქვე­ნი ყო­ფი­ლი სას­კო­ლო ჩან­თა ბაზ­რო­ბა­ზე შე­ვი­ძი­ნე, ვცხოვ­რობ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თბი­ლის­ში, ვარ მე­ბა­ღე, კმა­ყო­ფი­ლი და მად­ლი­ე­რი ვარ…”

სამი თვის შემ­დეგ წე­რი­ლი და­მიბ­რუნ­და უკან, სხვა სა­პა­სუ­ხო წე­რილ­თან ერ­თად: “ბა­ტო­ნო შე­ვარ­დნა­ძე, თქვე­ნი წე­რი­ლის ად­რე­სა­ტი, ქალ­ბა­ტო­ნი ნო­ი­მა­ნი 35 წე­ლია აღარ ცხოვ­რობს ამ მი­სა­მარ­თზე, მაგ­რამ მე ვიც­ნობ მის შვილს, თუ სურ­ვი­ლი გექ­ნე­ბათ, შე­მიძ­ლია თქვე­ნი წე­რი­ლი მას გა­ვუგ­ზავ­ნო…”

აზარ­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნი არ ვარ, მაგ­რამ არ გავ­ჩერ­დი. გავ­გზავ­ნე წე­რი­ლი ახა­ლი წე­რი­ლით უკან: “რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, მად­ლი­ე­რი დაგ­რჩე­ბით…” რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დეგ უკვე ვი­ღებ ქალ­ბა­ტო­ნი ნო­ი­მა­ნის ვა­ჟიშ­ვი­ლი­სა­გან წე­რილს, “ბა­ტო­ნო შე­ვარ­დნა­ძე, მე არ ვიცი, რა გა­კავ­ში­რებთ დე­და­ჩემ­თან, მაგ­რამ თუ ისურ­ვებთ, შე­მიძ­ლია თქვე­ნი წე­რი­ლი გა­ვუგ­ზავ­ნო მას. დედა უკვე მეშ­ვი­დე წე­ლია ცხოვ­რობს “სი­ნი­ო­რე­ნ­ჰა­უს­ში” (მხო­ლოდ გერ­მა­ნე­ლებს შე­უძ­ლი­ათ ასე.)

არ და­ვი­ზა­რე “ბა­ტო­ნო ჰოლცმან, მად­ლი­ე­რი დაგ­რჩე­ბით…” იმ წლის ბო­ლოს, ახა­ლი წლის წინ მი­ვი­ღე ქალ­ბა­ტო­ნი ნო­ი­მა­ნის თბი­ლი, ემო­ცი­უ­რი პა­სუ­ხი.. კულ­ტუ­რუ­ლად, ლა­მა­ზად წერს თა­ვის ბავ­შვო­ბა­ზე, სკო­ლა­ზე, გავ­ლილ რთულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბა­ზე. რა თქმა უნდა, ვუ­პა­სუ­ხე, მი­პა­სუ­ხა… სა­ინ­ტე­რე­სოა ცხოვ­რე­ბა… ვფიქ­რობ, ეს წე­რი­ლი და­ბეჭდ­ვას, გა­სა­ჯა­რო­ე­ბას იმ­სა­ხუ­რებს.

გა­ზა­ფხულ­ზე მი­უნ­ხენ­ში ჩა­ვე­დი, დარ­ჩე­ნი­ლი გა­მოც­და მქონ­და ჩა­სა­ბა­რე­ბე­ლი. ჩემს მას­პინ­ძელს, მე­გო­ბარს ვთხო­ვე: – ან­დრე­ას, გამ­ყე­ვი მო­ხუ­ცე­ბულ­თა სახ­ლში, მე­გო­ბა­რი უნდა მო­ვი­ნა­ხუ­ლო. გა­ვაკ­ვირ­ვე ადა­მი­ა­ნი. შევ­კა­რი მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი, ფე­რა­დი ბა­ი­ე­ბის თა­ი­გუ­ლი და ვეწ­ვიე ქალ­ბა­ტონ ზიგ­ლინ­დეს ჩან­თით მხარ­ზე. სი­ტყვე­ბით ძნე­ლია გად­მოვ­ცე ემო­ცია, არც შე­ვეც­დე­ბი.

დავ­მე­გობ­რდით, მი­უნ­ხენ­ში თუ ჩავ­დი­ვარ, მას­თან სტუმ­რო­ბა ერთ-ერთი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი და სა­სი­ა­მოვ­ნო ამ­ბა­ვია. “სი­ნი­ო­რე­ნ­ჰა­უ­ზის” კა­ფე­ტე­რი­ა­ში ვხვდე­ბით და ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო რა­მე­ზე ვსა­უბ­რობთ, იქ უკვე ყვე­ლა მიც­ნობს, მე­ლო­დე­ბი­ან. ათი წელი მა­ინც გა­ვი­და ამ უც­ნა­უ­რი მე­გობ­რო­ბი­დან. შარ­შან გა­გა­ნია პან­დე­მი­ის დროს მი­ვი­ღე მე­ი­ლი, იუ­რის­ტი­სა­გან, რო­მე­ლიც მა­ტყო­ბი­ნებს, რომ ქალ­ბა­ტო­ნი ნო­ი­მა­ნის ან­დერ­ძის სი­ა­ში ვარ მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი რი­გით მეშ­ვი­დე.

იმ დღეს­ვე მივ­წე­რე ვა­ჟიშ­ვილს, სა­დაც ვწერ­დი, რომ თავს უხერ­ხუ­ლად ვგრძნობ, არ მინ­და მათ­თან, შვი­ლებ­თან უსი­ა­მოვ­ნე­ბა და ასე შემ­დეგ. ქალ­ბა­ტო­ნი სულ მე­უბ­ნე­ბო­და, რომ ღირ­სე­უ­ლი სამი შვი­ლი გა­ზარ­და. მათი პა­სუ­ხით ეს ჩემ­თვის და­დას­ტურ­და. ვა­ჟიშ­ვი­ლი მე­მად­ლი­ე­რე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის და მპა­სუ­ხობს.

“გა­ვა­ცა­ნი თქვე­ნი წე­რი­ლი ჩემს ორი­ვე დას. მინ­და გი­პა­სუ­ხოთ ჩვე­ნი, სა­მი­ვეს სა­ხე­ლით. ბა­ტო­ნო შე­ვარ­დნა­ძე, დე­დას სი­ტყვას და მის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ჩვენ ყო­ველ­თვის პა­ტივს ვცემ­დით და ვას­რუ­ლებ­დით. ასეა ახ­ლაც მისი ღრმა მო­ხუ­ცე­ბუ­ლო­ბის­და მი­უ­ხე­და­ვად, მისი სი­ტყვა ჩვენ­თვის კა­ნო­ნია, ასე ისურ­ვა? ესე იგი ასეა სა­ჭი­რო…

“არ ვიცი (ამის კი­თხვა ძა­ლი­ან უხერ­ხუ­ლია) ქალ­ბა­ტო­ნი ზიგ­ლინ­დე­სა­გან სა­სახ­ლეს მი­ვი­ღებ მემ­კვიდ­რე­ო­ბით მი­უნ­ხენ­ში, თუ ერთ წინ­დას ან წიგნს, მაგ­რამ ეს ამ­ბა­ვი რჩე­ბა ჩემ­თვის ამ ერის, ამ ხალ­ხის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლო­ბის მა­გა­ლი­თად. რამ­დე­ნი რამ მას­წავ­ლეს, რამ­დე­ნი… რა მა­გის პა­სუ­ხია და ჩან­თა ისე­თი ხა­რის­ხი­საა, კი­დევ ჩემი და ზიგ­ლინ­დესნა­ირს ცხრას მო­ა­ხუ­ცებს…” – წერს ზურა შევარდნაძე.

რაც ენმ-დან წავიდა, ქოცების, POSTV-სა და იმედის რიტორიკით ალაპარაკდა – ხაბეიშვილი დეკანოიძეზე

"იცით, მე რაზე ვწუხვარ, ხატია დეკანოიძე ნაციონალური მოძრაობიდან რომ გავიდა, რიტორიკა შეცვალა და ზუსტად იმ რიტორიკით...

ხერსონის ოლქის 600 კვადრატული კილომეტრი დატბორილია – ადმინისტრაცია

ხერსონის რეგიონის სულ მცირე 600 კვადრატული კილომეტრი დაიტბორა- ინფორმაციას ამის შესახებ, რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაცია...

ფეიკია, რომ ანტიდასავლური რიტორიკა აქვს ხელისუფლებას – მდინარაძე

"ფეიკია, ამას საფუძველი აქვს, რომ ანტიდასავლური რიტორიკა აქვს ხელისუფლებას არის ფეიკი. ერთი კონკრეტული რიტორიკა...

ჰესს რუსეთი აკონტროლებდა, ნგრევაზე პასუხისმგებლები თავად არიან – თეთრი სახლი

"ჯერ კიდევ ვიკვლევთ რა მოხდა. უკრაინელებთან კონტაქტი ნამდვილად გვაქვს. ზიანი და განადგურება, რასაც ვხედავთ,...

პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ ესმის, რომ შეუძლებელი პროფესიონალიზმისა და დამოუკიდებლობის ერთმანეთისგან გამიჯვნა – პაპუაშვილი

„სამწუხაროდ, ეს ცესკო-სა და ეროვნული ბანკის მაგალითზე ვნახეთ, რომ პრეზიდენტი ამ ორგანოების სათანადო ფუნქციონირებას...

წყლის დონე ხერსონში, ყოველ ნახევარ საათში 1 ან 2 სანტიმეტრით მატულობს – პროკუდინი

ხერსონის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ოლექსანდრ პროკუდინი აცხადებს, რომ წყლის დონე ხერსონში, ყოველ ნახევარ...

რუსები დიდხანს ემზადებოდნენ კახოვკას ჰესის დასანგრევად – უკრაინის თავდაცვა

უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ანდრეი იუსოვი აცხადებს რომ რუსები დიდხანს ემზადებოდნენ კახოვკას ჰესის დასანგრევად...

უამრავი ვიდეოებია, სადაც ჩანს, რომ ჩვენი დაკავების ბრძანებას იძლევა “ხარება” – ჯაფარიძე

''სხვადასხვა პოლიციელები მოიყვანეს, რომელთაც არანაირი შემხებლობა არ ჰქონიათ ჩვენთან, გარდა იმისა, რომ მერე მანქანით...

მეტეოროლოგები მსოფლიოს კიდევ ერთ ცხელ ზაფხულს უწინასწარმეტყველებენ. გამოქვეყნდა განახლებული 5 წლიანი პროგნოზი

ბოლო რვა წელი ყველაზე ცხელი იყო პლანეტის ისტორიაში, ევროპამ და ჩინეთმა კი გასულ წელს უპრეცედენტო ცხელი ზაფხული გადაიტანეს.  მეტეოროლოგები გვაფრთხილებენ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია...

“იწვევს სუნთქვის ცენტრის დათრგუნვას და სიკვდილს” – ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე განცხადებას ავრცელებს

"ძალიან ბევრ ე.წ. კლუბურ ნარკოტიკში, რომლებიც ითვლება უსაფრთოხოდ, გარეულია "ფენტანილი". "ფენტანილი" კი იწვევს ზედოზირებას - სუნთქვის ცენტრის დათრგუნვას და სიკვდილს" - ამის შესახებ ნარკოლოგი...

„მე ისევ რუსი ვარ“: დეპარდიე ამბობს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ არ შეცვლილა

მსახიობმა ჟერარ დეპარდიემ განაცხადა, რომ მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ უკრაინაში შეჭრის შემდეგაც არ შეცვლილა. მისი თქმით, ის „ჯერ კიდევ რუსია“. ამის შესახებ ფრანგმა კულტურის...