ფიზიკური დაპირისპირება, ამომრჩევლის ნების კონტროლი – ISFED-ის ანგარიში

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ (ISFED) დღევანდელი საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის ბოლო ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საარჩევნო უბნების უმრავლესობაზე კენჭისყრის პროცესმა, ძირითადად, კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით ჩაიარა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ კენჭისყრის მიმდინარეობის დროს პრობლემური იყო ხმის მიცემის ფარულობის, მარკირების და წილისყრის წესის, კოვიდ-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების და სხვა პროცედურული ხასიათის დარღვევები.

“საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე მასიური სახე ჰქონდა საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერებისა და კოორდინატორების მობილიზებას, რომლებიც უბნებზე მოსულ ამომრჩევლებს აღრიცხავდნენ, რაც ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობის მანკიერი ტრადიციის გაგრძელებაა. არჩევნების დღეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტები და ამომრჩევლის აღრიცხვის პრაქტიკა კიდევ ერთხელ წამოაჩენს წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლა-მუქარის გარემოს პრობლემურობას და მის ნეგატიურ გავლენას საარჩევნო პროცესზე”, – აცხადებენ ორგანიზაციაში.

დარღვევები

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა შემდეგი სახის დარღვევები:

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

 • #17 თელავის საარჩევნო ოლქში #13 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელზე ზეწოლა მიმდინარეობს, კომისიის თავმჯდომარემ შეუზღუდა გადაღების უფლება და ძალის გამოყენებით ცდილობდა ტელეფონის წართმევას. დამკვირვებელს მთელი დღის განმავლობაში მტრულ გარემოს უქმნიდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ძირითადად იმის გამო, რომ დამკვირვებელმა უბანზე საჩივარი დაწერა. ხოლო, როდესაც დამკვირვებელი ვიდეოს იღებდა უბნის გარეთ ამომრჩეველთა აღსარიცხავად, იგი „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელმა შეავიწროვა.
 • #16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს უცნობი პირები გარეთ გაყვანით და ცემით ემუქრებიან.
 • #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #73 საარჩევნო უბანზე „პატრიოტთა ალიანსის“ წარმომადგენელმა თენგიზ კაზარიანმა „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, რომ „სიებს გადაახევდა თავზე“. კომისიის თავმჯდომარემ არ უზრუნველყო დამკვირვებლის უფლების დაცვა და წესრიგის აღდგენა.
 • #63 აბაშის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე, მას შემდეგ რაც დამკვირვებელმა დღის საათებში საჩივარი დაწერა, საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ავიწროვებენ და მისი მისამართით შეურაცხმყოფელ კომენტარებს აკეთებენ.
 • #61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის #37 საარჩევნო უბანზე „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელმა ქეთევან ჩხაიძემ აგრესიული იყო „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მიმართ, ყვიროდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მას, რის გამოც, დამკვირვებელი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საარჩევნო უბანი.
 • #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის  #12 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარემ და მდივანმა უარი უთხრეს „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს განცხადების რეგისტრაციაზე, რადგან არ ეთანხმებოდნენ დარღვევის არსს.
 • #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #21 უბანზე კომისიამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელი უბნიდან გააძევა, იმ მიზეზით, რომ მან განმეორებით უბანზე მოსული ამომრჩეველი შენიშნა და ამის გამო პროტესტი გამოთქვა.
 • #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #20 უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელზე ხორციელდება მუქარა.

ფიზიკური დაპირისპირება

 • #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #30 საარჩევნო უბანზე „ნიუპოსტისა“ და ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირება საარჩევნო უბნის შიგნით დაიწყო, რის შემდეგაც ისინი პოლიციამ გარეთ გაიყვანა.
 • #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #45 საარჩევნო უბანზე „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელსა და „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელს შორის დაპირისპირება მოხდა ხოლო შეხლა-შემოხლის შემდეგ კომისიამ ადგილზე პოლიცია გამოიძახა.

ამომრჩევლების ნების კონტროლი

 • #67 ზუგდიდ საარჩევნო ოლქის #21 და #87 საარჩევნო უბნებთან შეინიშნება „ქართული ოცნების“ კოორდინატორების და ე.წ „ძველი ბიჭების“ მობილიზება.

ფოტო გადაღება

 • #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #84 საარჩევნო უბანზე, არჩევნების მიმდინარეობისას უბანზე მყოფი დამკვირვებელი „ნიუპოსტიდან“ ახორციელებდა ამომრჩეველთა ფოტოგადაღებას.

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

 • #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი შემოხაზა რეგისტრატორთან.
 • #14 დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე მოსულ ამომრჩეველს კენჭისყრის კაბინაში მიყვება „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი, რა დროსაც არღვევს ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობას. მსგავსი შემთხვევა განმეორდა არაერთხელ.

ბიულეტენების არასწორად გაცემა

 • #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #58 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის რეგისტრატორებმა ორ ამომრჩეველზე გასცეს 2 ზედმეტი ბიულეტენი.
 • #11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე სპეცსიაში მყოფ კომისიის წევრს, რომელიც სხვა ოლქის ამომრჩეველია, რეგისტრატორმა 2 ბიულეტენი (მაჟორიტარული და პროპორციული) გადასცა.
 • #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის  #12 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების რაოდენობის შემოწმების შემდეგ დაფიქსირდა სხვაობა ამომრჩეველთა ხელმოწერებსა და გაცემული ბიულეტენების რაოდენობებს შორის, კერძოდ, დარჩა 1-ით ზედმეტი მაჟორიტარული ბიულეტენი, რომელიც არ გადაეცა ამომრჩეველს.

აგიტაცია უბანზე

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე ორგანიზაცია „ამოირჩიეს“ წარმომადგენელი ეწეოდა აგიტაციას, კერძოდ ამომრჩევლებს ურჩევდა რომელი ნომერი შემოეხაზათ.

კაბინაში კონვერტის შეტანა

 • #16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა კენჭისყრის კაბინაში შეიტანა კონვერტი და კონვერტში ჩადებული ბიულეტენებით გამოვიდა კაბინიდან.

დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო ოქმი არ არის გამოკრული საჯაროდ და შესაბამისად ოქმის მონაცემები არ არის შევსებული.

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

 • #32 გორის საარჩევნო ოლქის #23 საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა რომელიც შეყვანილი იყოს სპეციალურ სიაში ხმა მისცა ძირითად უბანზე. რეგისტრატორმა ამომრჩეველს მარკირება გაუკეთა და რეგისტრაციაში გაატარა, ისე, რომ ამომრჩეველს არ წარმოუდგენია თვითიზოლაციის დასრულების რაიმე საბუთი.
 • #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #43 საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ამომრჩევლის გრაფის გასწვრივ უკვე იყო ხელი მოწერილი. კომისიის ახსნა-განმარტების შემდეგ ამომრჩეველს ხმა მიაცემინეს, რადგან კომისიის რეგისტრატორს შეეშალა ხელმოწერა.

COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევა

 • #65 მარტვილის ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი დაიშვებოდა პირბადის გარეშე. დამკვირვებლის მითითების შედეგად, დარღვევა აღმოიფხვრა.

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევა

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #18 უბანზე ყუთების გახსნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საკონტროლო ფურცელი არასათანადოდაა შევსებული, კერძოდ მის არცერთ ეგზემპლარს არ აქვს დასმული ბეჭედი.
 • #58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის #64 საარჩევნო უბანზე გადასატან საარჩევნო ყუთში მოთავსებული საკონტროლო ფურცელი არ იყო საუბნო საარჩევნო კომისიაში შედარების მიზნით შენახული საკონტროლო ფურცლის იდენტური, რაც წარმოადგენს კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას და ითვალისწინებს გადასატანი საარჩევნო ყუთის შედეგების ბათილობას.
 • #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #14 უბანზე გადასატან ყუთში არსებული საკონტროლო ფურცელი არ ემთხვევა ძირითადი ყუთის და საუბნო კომისიის თავმჯდომარესთან შენახულ საკონტროლო ფურცლების ნიმუშებს.

 

გადასატან ყუთთან დაკავშირებული დარღვევა

 • #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ საარჩევნო სიაში არ არის დაფიქსირებული არცერთი ამომრჩევლის ხელმოწერა, თუმცა სიაში მყოფი ყველა ამომრჩევლის ბიულეტენი გამოყენებულია.

 

ყუთების გახსნის შემდეგ ხმის დათვლის პროცედურის დაღვევა

 • #9 ნაძალადევის ოლქის #90 საარჩევნო უბანზე წილისყრით გამოვლენილი მთვლელების გარდა ხმების დათვლაში მონაწილეობენ კომისიის დანარჩენი წევრები და დამკვირვებლები.

 

წილისყრის წესის დარღვევა

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო ყუთის გახსნამდე თავმჯდომარემ არ ჩაატარა წილისყრა მთვლელთა გამოსავლენად. დათვლა დაიწყო კომისიის ყველა წევრმა და პარტიების წარმომადგენლებმა.

 

საარჩევნო უბნებზე ელექტრო ენერგიის გათიშვა

 • #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე მარნეულში გაითიშა ელექტრო ენერგია, უბანთან არის ხალხმრავლობა, იქვე დიდი რაოდენობით მობილიზებულია პოლიცია და სპეცრაზმი
 • #82 შუახევის ოქლის #26 და #24 საარჩევნო უბნებზე კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, გარკვეული პერიოდით გაითიშა ელექტრო ენერგია.

ეკონომიკა არ ვიცი ,რაც ვიცი არის რომ მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე უნდა გვყავდეს,ვიღაცამ რაღაც უნდა...

"ეკონომიკა არ ვიცი ,რაც ვიცი არის რომ მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე უნდა გვყავდეს,ვიღაცამ რაღაც უნდა...

მოვიდეს ის ვისაც ამ პროცესის მართვა შეუძლია – ლევან რატიანი ეპიდვითარებაზე

ყველამ უნდა დაივიწყოს ამბიცია, ვისაც არ შეუძლია, სახლში წავიდეს და ის მოვიდეს, ვისაც ამ...

ბაიდენმა ახალი სახელმწიფო მდივანი უკვე შეარჩია. ვინ არის ენტონი ბლინკენი

ამერიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი თეთრი სახლის აპარატის ფორმირების შემდეგ საგარეო პოლიტიკური გუნდის ფორმირებას იწყებს. საკვანძო...

პატივი სცენ ამომრჩევლის დემოკრატიულ არჩევანს და გამონახონ კომპრომისი – ევროპარლამენტარები საქართველოში გამართულ არჩევნების მეორე...

ევროპარლამენტარები 21 ნოემბერს საქართველოში გამართულ არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. „საქართველოში შაბათს საპარლამენტო არჩევნების...

ბაიდენი საჯაროდ მიწოდებდა აღმოსავლეთ ევროპის ჯორჯ ვაშინგტონს – მიხეილ სააკაშვილი

საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მას საჯაროდ...

საველე ჰოსპიტლების გამოყენების საკითხს არ განვიხილავთ – ტიკარაძე

"კარვების სანაცვლოდ არაერთი დამატებითი სივრცე გვაქვს გამოყოფილი, რომელიც ამ ეტაპისთვის მზადდება", - ამის შესახებ...

ამ ეპიდტალღის პიკზე ვიყავით გუშინ, შეზღუდვები არაფერს მოიტანს – ინფექციონისტი

ინფექციონისტი გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ ვაშინგტონის ერთ–ერთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მონაცემებით, კორონავირუსის ეპიდტალღის პიკი საქართველოში...

“კარფურში” ყოფილმა ქმარმა ცოლი საკანცელარიო დანით დაჭრა

„კარფურის“ გლდანის ფილიალში კაცი ქალს თავს დაესხა და ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენა, კერძოდ საკანცელარიო...

სხვა სიახლეები

აშშ-ში covid19-ის რისკჯგუფებს ვაქცინაზე წვდომა სავარაუდოდ წლის ბოლომდე იქნებათ

ამერიკის ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის მდივნის, ალექს აზარის ინფორმაციით შეერთებულ შტატებს საკმარისი უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინა ექნება 2020 წლის ბოლომდე იმისთვის, რომ ყველაზე მაღალი...

ჯანმრთელობა

საქართველოს კლინიკების ასოციაცია ჯანდაცვის მინისტრის გადადგომას ითხოვს

საქართველოს კლინიკების ასოციაცია ჯანდაცვის სისტემაში შექმნილი კრიზისისა და მძიმე მდგომარეობის გამო ჯანდაცვის მინისტრის, ეკატერინე ტიკარაძის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვს. ამის შესახებ კლინიკების ასოციაციის მიერ გავრცელებულ...

შოუ ბიზნესი

ტრანსგენდერი მოდელის შიშველმა ფოტომ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია

26 წლის თეოდორა ქუინლივანი (Theodora Quinlivan) მთლიანად გაშიშვლდა. ამერიკელმა ტრანსგენდერმა მოდელმა ინტიმური ადგილები ფოტოზე ხელით დაიფარა. Louis Vuitton–ის კრეატიული დირექტორის, ნიკოლა ჟასკერის საყვარელმა მოდელმა, რომელიც...

ვიდეო