“სრულიად გამორიცხულია. ადამიანი მზად იყო, ჩვენთვის წაეგლიჯა ყველაფერი და დაედო, აი, ასეთი ადამიანია და ჩემი მშობლების სახლი დაანგრია წასვლის წინ, რომ ბიბლიოთეკა დაედგა. აი, ასეთი ადამიანია. რას ლაპარაკობთ, რა სწავლის ფული…”

ასე პასუხობს გიული ალასანია ჟურნალისტის კითხვას, ფინანსდებოდა თუ არა ედუარდ სააკაშვილის განათლების ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.