დანაშაულის ზრდის საგანგაშო სტატისტიკა

{{ARTICLEIMAGE}} შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2018 წლის სტატისტიკას აქვეყნებს, რომლის მიხედვით 2018 წლის იანვარ–ნოემბრის პერიოდში ქვეყანაში რეგისტრირებული დანაშაულის რაოდენობა 58%–ით არის გაზრდილი. დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელმა კი მნიშვნელოვნად იკლო. თუ 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 54 % იყო, 2018 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის მხოლოდ 34 % გაიხსნა.


“დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ” – გაზრდილია 123 %–ით , გახსნის პროცენტმა კი 17.55 დან 7.23 მდე იკლო.

“დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ” –გაზრდილია 100 %–ით. გახსნის მაჩვენებელმა 63.85% დან 46.4%-მდე იკლო.

დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ – ზრდის მაჩვენებელი – +253.63% . დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი შემცირებულია 51.4% –დან 44.91% –მდე.


შემაშფოთებელია სტატისტიკა საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულის კუთხით.სულ საანგარიშო პერიოდში ქურდობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, თაღლითობის, გამოძალვის, ნივთის დაზიანების 22 524 შემთხვევა მოხდა, რაც 2017 წელთან შედარებით 81. 75 %–ით მეტია. ამ ტიპის დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელმა კი 2017 წელთან შედარებით 44.78 % –დან 24.21% –მდე იკლო. სტატისტიკურად მატებაა პრაქტიკულად ყველა ტიპის დანაშაულში, გარდა ნარკოდანაშაულისა, დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობისა, გარემოს დაცვის წესების წინააღმდეგ დანაშაულისა და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა.


შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა