პარლამენტის თავმჯდომარეს იმპიჩმენტს უმზადებენ

მმართველი გუნდიდან წასული ეკა ბესელია კვლავ პარლამენტის თავმჯდომარეს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძე სათანადოდ ვერ აცნობიერებს რეალობას. “პარლამენტი არ არის საკუთარი “საძმაკაცოს” ადგილი, აცხადებს ბესელია და კობახიძის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას არ გამორიცხავს. 

“მე მგონი, ვერ ხვდება, რა ხდება დღეს, რა პროცესი მიმდინარეობს, სამწუხაროდ. ის რომ, ამ პროცესს ისე აფასებდეს, როგორც უნდა აფასებდეს, სამწუხაროდ, არ დაუშვებდა ასეთ ფატალურ შეცდომებს და პარლამენტი არ გახდებოდა 5 კაცის სათარეშო ადგილი. ეს არ არის ის ინსტიტუცია, სადაც საძმაკაცო, სამეგობრო და სადაქალო შეიძლება, არსებობდეს. ეს არის პარლამენტი, წარმომადგენლობითი ორგანო. მე წინა პარლამენტში ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე, რომ ეს ინსტიტუციური სიძლიერე ეჩვენებინა პარლამენტს და გული დამწყდა, როდესაც დავინახე, როგორ ინგრევა, რაც ძალიან დიდი რუდუნებით, 4 წელი ვაშენეთ. მე მგონი, ამას უბრალოდ ვერ აცნობიერებს. თუ ამას განზრახ აკეთებს, კიდევ უფრო დიდი უბედურებაა”, განუცხადა ბესელიამ “რუსთავი2-ს”. 

ამავე არხთან საუბარში ბესელიას სულისკვეთებას იზიარებს დავით ჭიჭინაძე, რომელიც კობახიძის ადგილს ლონდონში, “მადამ ტუსოს” მუზეუმში ხედავს. 

“კობახიძე გასაშვებია პოლიტიკიდან, ადგილიც კი მივუჩინე, მადამ ტუსოს მუზეუმში. კარგია რომ ჩემი კოლეგებიც მეთანხმებიან ამაში. ის უნდა წავიდეს პარლამენტიდან და პოლიტიკიდან, რადგან “ქართული ოცნების” რეიტინგი ეცემა, რაც ცუდია, განაცხადა დავით ჭიჭინაძემ.

საპარლამენტო ოპოზიცია იმპიჩმენტის შესაძლო დაყენებას მხარს უჭერს და მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, საკანონდებლო ორგანო ბიძინა ივანიშვილის კონტროლისგან გათავისუფლდეს.

“ნაციონალური მოძრაობის” პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ნიკა მელია ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძე “ქართული ოცნების” თავმჯდომარის ჭანჭიკია.

“ამ ინიციატივისთვის მხარის არდაჭერა არ იქნებოდა სწორი. რომ არა ბიძინა ივანიშვილი, კობახიძე ვერ იქნებოდა იქ, სადაც არის. ქალბატონი ბესელია რას გულისხმობს, როდესაც საუბრობს ბატონ კობახიძეზე? გულისხმობს ბატონ ივანიშვილს? თუმცა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არ იქნება სწორი, რომ ოპოზიციამ არ დაუჭიროს მხარი ერთი, თუნდაც მსხვილი ჭანჭიკის მოშორებას”, განაცხადა ნიკა მელიამ.

“ქართული ოცნების” შიგნით პოლიტიკური გუნდის რღვევის პროცესს კობახიძის იმპიჩმენტს თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირების ჩამოშორებას, ჩვენ ხელს შევუწყობთ ყველა იმ პროცესს და მივიღებთ მონაწილეობას, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეაფერხებს ივანიშვილის გავლენებს პარლამენტს და იმ მავნებლური გადაწყვეტილებების მიღებას, რომლითაც ეს პარლამენტი გამოირჩევა,” ეს კი ირაკლი აბესაძის განცხადებაა  “ევროპული საქართველოდან”.


განმარტებისთვის: პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის წესი ასეთია:

1. პარლამენტის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე, წერილობით მიმართოს საქართველოს პარლამენტს ან საჯაროდ განაცხადოს გადადგომის შესახებ. აღნიშნულ ფაქტს პარლამენტი ცნობად იღებს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე, რაც ფორმდება საოქმო ჩანაწერით.

2. პარლამენტის თავმჯდომარე გადამდგარად ითვლება ამის შესახებ წერილობით მიმართვის/საჯაროდ განცხადების მომენტიდან.

3. პარლამენტის თავმჯდომარე შეიძლება გადააყენოს პარლამენტმა. პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი პარლამენტის წინაშე შეიძლება წერილობით დასვას პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მესამედმა.

4. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი 7 დღის ვადაში ამოწმებს პარლამენტის წევრთა ხელმოწერების ნამდვილობას და დასკვნას პლენარულ სხდომაზე წარუდგენს პარლამენტს.

5. პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს განხილვის გარეშე, საკითხის დასმიდან 15 დღის ვადაში.

6. პარლამენტის თავმჯდომარე გადაყენებულად ითვლება, თუ მის გადაყენებას მხარი დაუჭირა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობამ.

7. თუ პარლამენტმა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში არ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ, პარლამენტის წევრს, რომელმაც ხელი მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უფლება არა აქვს, კვლავ მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნული საკითხის დასმაში.

8. პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში პარლამენტი 14 დღის ვადაში, დადგენილი წესით ირჩევს ახალ პარლამენტის თავმჯდომარეს.