სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა – დავა ტერმინების გარშემო

სიტყვიერი დაპირისპირება პარლამენტში – ადამიანის უფლებების კომიტეტში, სადაც სხვადასხვა ნაციონალისტური ჯგუფი ანტიდისკრიმინაციული და სხვა კანონებიდან ტერმინების: სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ამოღებას ითხოვენ. კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძემ ერთ-ერთ გამომსვლელს მოუწოდა, სიძულვილის ენა არ გამოეყენებინა.